Praca

Kierownik budowy

Oferta pracy

na stanowisko pracy:                         Kierownik budowy

Praca kierownika budowy polega na sprawowaniu nadzoru nad jakością wykonywania poszczególnych prac branżowych na budowie. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za spełnienie wszelkich norm prawnych i przepisów, aby budowa była zgodna z otrzymanym pozwoleniem, zatwierdzonym wcześniej projektem oraz prawem budowlanym.

Główne obowiązki:

 • Koordynacja realizacji wszystkich prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, zasadami BHP oraz sztuką budowlaną,
 • Odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych prac,
 • Analiza dokumentacji technicznej i sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
 • Uczestnictwo w odbiorach prac na budowie,
 • Zapewnienie skutecznego przepływu dokumentów,
 • Reagowanie na problemy na budowie i bieżące rozwiązywanie ich,
 • Kontrola kosztów budowy,
 • Efektywne zarządzanie gospodarką materiałową na budowie,
 • Odbiór materiałów budowlanych,
 • Ewidencjonowanie godzin pracy na budowie,
 • Organizacja odpowiedniego zakresu robót i narzędzi do planu dnia,
 • Dbałość o utrzymanie porządku na budowie i w baraku,

Wymagania:

 • Minimum 2 lata doświadczenia pracy w zawodzie,
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,
 • Znajomość programów ZWCAD, MS Office
 • Samodzielność, dokładność, skuteczność,
 • Komunikatywność, otwartość,
 • Odporność na stres i terminowość,
 • Prawo jazdy kat. B

 

CV prosimy kierować na e-mail: pt.przembud@gmail.com
Kontakt: 533 996 529

Kierownik robót budowlanych

Oferta pracy

na stanowisko pracy:                         Kierownik robót budowlanych

 

Praca kierownika robót budowlanych polega na sprawowaniu nadzoru technicznego nad pracą przy poszczególnych etapach budowy przy zapewnieniu wysokiej jakości i terminowości.

Główne obowiązki:

 • Koordynacja realizacji otrzymanego zakresu prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, zasadami BHP oraz sztuką budowlaną,
 • Odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych prac,
 • Analiza dokumentacji technicznej i sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
 • Uczestnictwo w odbiorach prac na budowie,
 • Zapewnienie skutecznego przepływu dokumentów,
 • Reagowanie na problemy na budowie i bieżące rozwiązywanie ich,
 • Kontrola kosztów budowy,
 • Efektywne zarządzanie gospodarką materiałową na budowie,
 • Odbiór materiałów budowlanych,
 • Ewidencjonowanie godzin pracy na budowie,
 • Organizacja odpowiedniego zakresu robót i narzędzi do planu dnia,
 • Dbałość o utrzymanie porządku na budowie i w baraku,

Wymagania:

 • Minimum 2 lata doświadczenia pracy w zawodzie,
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,
 • Znajomość programów ZWCAD, MS Office
 • Samodzielność, dokładność, skuteczność,
 • Komunikatywność, otwartość,
 • Odporność na stres i terminowość,
 • Prawo jazdy kat. B


CV prosimy kierować na mail: pt.przembud@gmail.com
Kontakt: 533 996 529